top of page
_SS_6300xx-min.png

SERRA ELÇİ

Yaşam Stratejisti Serra Elçi, çok erken yaşlarından itibaren toplumsal dogmalara itiraz ederek büyümüş ve 16 yaşında hakikati aramak adına başladığı içsel yolculuğuna, yurt içinde ve yurt dışında katıldığı sayısız eğitim ile devam etmiştir.

İnsanlara, gerçek kimliklerini hatırlatmayı, kendine hayat amacı edinmiş olan Elçi; başta Anadolunun irşadını üstlenen büyük Horasan erenlerimizin, ruhu ışıktan Anadolu evliyalarımızın da dediği gibi yaşamda her şeyin özünün, yaradanın en büyük mucizesi olan  ‘Yaratım’ olduğunu savunur.

 

Aile soy kütüğünün başlangıcı; Gazi Mustafa Kemal’in dedesi ve Serra Elçi’nin (Serra Elçi; G.M.K. Atatürk’ün amcası Kırmızı Hafiz Mehmet Efendi’nin torunudur - bkz: Atatürk’ün Soykütüğü / TC.Kültür Bakanlığı) büyük büyük Dedesi Selanik Bektaşî Dergahı Şeyhi, Ahmet Efendi’dir. Elçi, köklerinden bugüne uzanan “insan’ı sevme, sayma, değer verme, koruma, himaye etme, yol ve yön gösterme” manevi mirasını sürdürmektedir.

 

Serra Elçi aynı zamanda, Büyük Babannesi Selanik eşrafından, Mevlevi Şeyhi zade Müberra Hanımefendi’nin, “İnsanda Varlık Bilinci” üzerine derinleştirdiği çalışmalarını da günümüze uyarlayarak eğitimlerinde vermektedir.

 

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eğitim hayatının ardından belirli dönemlerde New York’ta yaşamış olan Elçi, şu an Londra ve İstanbul’ da yaşamakta, Londra’da açmış olduğu danışmanlık enstitüsünde faaliyetlerini eş zamanlı olarak yürütmektedir. Serra Elçi evli ve üç çocuk annesidir.

 

Nefes Uzmanlığı, Mentorluk, Yaşam Stratejistliği, Duygusal Zeka, Beyin ve Liderlik Profilleri, İnsan Tasarımı Analizleri ve Meditasyon başta olmak üzere birçok uzmanlık alanında aktif olarak çalışmaktadır.

 

İlişkilerinde, iş hayatında, finans ya da sağlık ile ilgili konularda sıkıntı yaşayan bireylere yol göstermeyi hedefleyen Elçi, kendi özüne dönmek isteyen; yaşam kalitesini bütünsel anlamda iyileştirmeyi hedefleyen kişilere seansları, seminerleri ve eğitimleri ile hizmet vermektedir.

 

Bireysel ve kurumsal çalışmalarla herkesin kendi mucizesini keşfetmesine öncülük eden Serra Elçi’nin hayatta ki en büyük misyonu, insanların aşk, bolluk, bereket, sağlık ve başarı içinde yaşayacakları hayatlar inşaa etmelerini sağlamaktır.

bottom of page